Våre tjenester

Vi utfører mange typer oppdrag innen grunnarbeid:

  • Utgraving av tomter i løsmasser og fjell (næringsbygg, boliger m.m)
  • Uttak av fjell, inkludert fjellsikring
  • Komplett opparbeidelse av veier og plasser, inkludert asfaltering, setting av kantstein, oppmerking m.m
  • Komplette arbeider med grøfter og rør for vann, spillvann og overvann (utvendig VA)
  • Grøftearbeider for infrastruktur som elektro og fjernvarme
  • Landskapsutforming med opparbeidelse murer, steinlegging, plensåing, beplantning m.m (utomhus arbeider)

Alle oppdrag utføres med høyt fokus på Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS), samt at alle våre leveranser dokumenteres gjennom vårt Kvalitetssikringssystem (KS). Romerike Maskin har valgt å benytte SmartMEF som styringssystem for håndtering av HMS og KS.