Om oss

Romerike Maskin AS er en entreprenør som er lokalisert på Årnes i Nes kommune. Vår kjernevirksomhet er grunnarbeider for næringstomter og boligtomter, infrastruktur innen vannforsynings- og avløpsanlegg, utomhusarbeider, samt opparbeidelse av veier og plasser. Våre kunder tilhører både offentlig- og privat sektor. Romerike Maskin har erfaring med å ha rollen som både hovedentreprenør og underentreprenør i prosjekter. Uavhengig av type prosjekt, eller vår rolle i prosjektet, har vi fokus på samarbeid. Vi har tro på at fokus på samarbeid er nyttig i alle prosjekter, og vi har valgt dette som selskapets slagord.

Romerike Maskin ble etablert i 2003, og kan vise til 20 år med god drift og dyktige medarbeidere. Siden starten for 20 år siden, har vi opparbeidet oss mye verdifull kompetanse, samt at vi har en allsidig maskinpark. Med disse elementene på plass mener vi Romerike Maskin er godt rustet for å møte dagens, og fremtidige, krav til kvalitet på alle leveranser. Vår kompetanse og vårt fokus skal danne grunnlaget for tillitsbasert samarbeid med våre kunder og leverandører.

Romerike Maskin har sentral godkjenning for ansvarsrett (iht Plan- og Bygningsloven) innen følgende funksjoner, fagområder og tiltaksklasser:

  • UTF av Veg- og grunnarbeider, TK 3
  • UTF av Vannforsynings- og avløpsanlegg, TK 3
  • UTF av Landskapsutforming, TK 2
  • UTF av Innmåling og utstikking av tiltak, TK 2
  • UTF av Plasstøpte betongkonstruksjoner, TK 1
  • UTF av Riving og miljøsanering, TK 1
  • PRO av Vannforsynings- og avløpsanlegg, TK 1